Mange bedrifter opplever utfordringer knyttet til høyt sykefravær. Bedrifter som ikke klarer å håndtere dette fraværet kan oppleve produktivitetstap, økte utgifter og større belastning på de som er igjen på jobb.


Kostnadene ved sykefraværet er store. Det er altså stor gevinst i å sette i gang ulike tiltak. Forskning viser at 10 % av arbeidstakerne står for 80 % av langtidssykefraværet, så tiltakene må i stor grad være rettet mot disse menneskene. Ofte er livsstilsproblemer som muskel/skjelettlidelser, overvekt og hjerte/karsykdommer sentrale årsaker. Forskning viser også at fysisk aktivitet øker toleransen for belastning og forebygger slike problemer. Glede og humør, energi, stressnivå og forhold til egen kropp er noe av det som påvirkes i positiv retning. 

Se hvordan trening kan redusere sykefraværet og gi økonomisk gevinst. Samtidig er det flere andre faktorer som påvirker når og om arbeidstaker kommer tilbake i arbeid. Bevisstgjøring av tanker og adferd er noe som vi implementerer i våre tiltak. 


Trigo kan være en god samarbeidspartner for din bedrift i kampen for å redusere sykefravær. Vi kan være med og snu noe negativt til økt produktivitet og trivsel. Vi har flere mulige tiltak og velger det som passer best for deres bedrift. Ved å kombinere individuelt tilpasset fysisk og mental fitness øker vi sjansene for å lykkes.

Ta kontakt med oss via skjema under, send epost eller ring for å se hvordan Trigo kan hjelpe deg og din bedrift i arbeidet med å redusere sykefraværet.