Hvor mye og hvor hardt er du interessert i å trene? Sånn egentlig?


I en liten undersøkelse vi foretok sier mange at de ikke får til å trene så mye som de burde eller ønsker. For liten tid, vondter i kroppen og manglende energi blir oppgitt som vanligste årsaker. Kjenner du deg igjen?

Vi forstår at det i en travel hverdag kan være utfordrende å ta vare på helsen og bygge opp nok energi til å leve det gode liv. Derfor tilpasser vi opplegget slik at du kan velge det som passer for deg. Det første du skal gjøre er å sende inn skjema under for å avtale en uforpliktende samtale og analyse. Vi kontakter deg tilbake for å avtale tid.

Ta kontakt med oss nå og hør hvordan vi kan hjelpe deg:

 

Vår filosofi


Trigo Fitness ønsker å bidra til at folk har et liv med mening og trivsel. Personer som trives med seg selv, trives med de menneskene de omgir seg med og har trivsel i forhold til det de holder på med får god livskvalitet.

I Trigo Fitness mener vi at noe av det viktigste med menneskets tilværelse er å skape et meningsfullt liv for seg selv og andre. For å lykkes må vi ha styringen over eget liv og ta best mulig vare på oss selv. Det innebærer at hver og en har ansvar for sin egen livskvalitet, sin helse og livsstil samt fremtidens innhold. Vi tror også at det er menneskets natur å bidra til at andre skal ha det godt, og at de som har en god selvfølelse vil bruke sitt overskudd til å gi til andre.

 

Bevissthet og retning

Essensen i Trigo Fitness sin filosofi er at vi mennesker har frihet til å velge hva vi vil med livet, og at vi ut fra våre verdier og overbevisninger må finne en retning å jobbe mot. For å kunne ta valg som fremmer, og ikke hemmer den ønskede retning, trengs bevissthet om kropp, tanker og følelser. Vi må altså først finne vårt ståsted og hvor vi vil. Deretter vil trening av fysiske, psykiske og sosiale forutsetninger gi tro, motivasjon og energi til å gjennomføre de forandringer som er nødvendig.

Utfordringen for mange av oss er at vi ikke er bevisst vår livsretning og dermed risikerer å sette oss mål i ulike retninger. Mange av de valgene vi så tar virker hemmende i forhold til økt livskvalitet. Eller vi blir med i noen andre sin retning. Vi lar for eksempel jobbens visjoner og mål bli ledestjernen, lever gjennom ektefellen eller følger venners og families forventninger og behov.

 

Balanse i livet

Det handler mer om å skape balanse i livet enn å få det perfekte liv. I det ligger at samtidig som vi streber mot forbedringer må vi akseptere at ikke alt vil eller kan bli perfekt. Vi må akseptere at vi ikke har den kroppen vi ønsker, at bekymringer av og til påvirker våre valg og handlinger for mye og at vonde følelser må få lov til å komme frem i lyset.

Områder vi trenger balanse mellom kan være

  • Ambisjoner og evner
  • Kropp og sinn
  • Sunnhet og livsnytelse
  • Hvile og høy energi
  • Fordypelse og sosial aktivitet
  • Læring og anvendelse
  • Familieliv og arbeidsliv
  • Å gi til seg selv og til andre

 

Kropp og sinn

Å utføre forandringer hos deg selv medfører ofte hard jobbing hvor motivasjon og tro på at du kan lykkes er avgjørende for resultatet. Å stille krav til deg selv er etter vår mening en forutsetning for fremgang. Det er i tillegg en god måte å gi deg seg selv en verdi, og dermed påvirke dittt selvbilde i positiv retning.

Trigo Fitness kan inspirere og hjelpe deg med bevisstgjøringen og prosessen videre gjennom å tilby fysisk og mental trening. Vi ser på mennesket som ett, hvor kropp og sinn henger sammen og påvirker hverandre på godt og vondt. Dette tar vi hensyn til i våre produkter.